Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Dr Stephen Shore


Dr Stephen Shore - pedagog specjalny z zespołem Aspergera w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu!

W dzieciństwie zdiagnozowany został jako osoba o nietypowym rozwoju z silnymi tendencjami autystycznymi, nie mówił do 4 roku życia. Został uznany za osobę nie nadającą się do realizacji obowiązku szkolnego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, którzy nie zgodzili się z diagnozą, oraz przy wsparciu nauczycieli i terapeutów Stephen Shore osiągną o wiele więcej niż przeciętny człowiek.Stephen Shore jest osobą z zespołem Aspergera, doktorem w dziedzinie pedagogiki specjalnej (stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie w Bostonie). Jest przewodniczącym Asperger’s Association of New England oraz członkiem wielu towarzystw zajmujących się wsparciem i pomocą osobom z spectrum zaburzeń autystycznych i ich rodzinom.

Stephen Shore na całym świecie prowadzi wykłady i warsztaty dotyczące autyzmu, wspiera i propaguje ideę dążenia do zrozumienia osób dotkniętych tym zaburzeniem oraz podniesienia ich jakości życia. Integrując wiedzę naukową z osobistym doświadczeniem ukazuje rodzicom, nauczycielom i terapeutom jak wygląda świat ludzi ze spektrum autyzmu, “z drugiej strony” , zza muru..

14.12.2009, Stephen Shore, podczas całodniowych warsztatów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu, przedstawi świat widziany oczami osoby z zespołem Aspergera. Przekaże, w jaki sposób osoby z zespołem Aspergera postrzegają świat, emocje i relacje z innymi ludĹşmi, a także z jakimi problemami muszą walczyć każdego dnia. Ponadto przedstawi propozycje pracy z osobami dotkniętymi tym syndromem.

Spotkanie z Stephenem Shore będzie tłumaczone, podczas wykładów i warsztatów zaplanowany został czas na dyskusję oraz na zadawanie pytań prowadzącemu (istnieje możliwość tłumaczenia). Uczestnicy spotkania otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

Informacje organizacyjne:

Organizator:
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Czas i miejsce:
14.12.2009, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Zgłoszenia:
na adres warsztatydsw2009@gmail.com do dnia 27.11.2009.- ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia i dokonania wpłaty!
Koszt uczestnictwa:
190 zł
Wpłaty:
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. XIII O/Wrocław
33 1090 2402 0000 0006 1001 1564
z dopiskiem seminarium Stephen Shore
kontakt:
Izabela Sokołowska-Zatorska, doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
i.sokolowska@wcdn.pl
tel. 0717964556
(Pn godz. 8.00-9.30; Śr godz. 14.15-15.45; Pt godz.8.15-11.30)