Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Klub Po Drodze -grupa integracyjna 2024

.Informacja o projekcie / tekst łatwy do czytania ETRKlub "Po drodze" dla dorosłych osób
z autyzmem i zespołem Aspergera
wznawia zajęcia od
1.02. - 29.03.2024r.

Grupa integracyjna - zajęcia
data
- od 7.02.2024r.
kiedy każda środa godz. 16.00-19.00
gdzie Grabiszyńska 57


Koordynator: tel. 785 965 695

Wyjścia<
28.03.2024
AR Bar Rynek

Zajęcia prowadzone w reżimie sanitarnym />

Chcesz się dowiedzieć więcej zdzwoń pod numer tel. 71/342 72 08

Stowarzyszenie zobowiązuje się zapewnić rozwiązania alternatywne na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, pod nr tel.71 342 72 08 ,adres mailowy: autyzm7@o2.pl


informacja o prejekcie tekst odczytywany maszynowo

informacja o działalności stowarzyszenia- PJM

Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Wrocław będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


www.wroclaw.pl
.Informacja o projekcie / tekst łatwy do czytania ETRKlub "Po drodze" dla dorosłych osób
z autyzmem i zespołem Aspergera
wznawia zajęcia od
1.02. - 29.03.2024r.

Grupa integracyjna - zajęcia
data
- od 7.02.2024r.
kiedy każda środa godz. 16.00-19.00
gdzie Grabiszyńska 57


Koordynator: tel. 785 965 695

Wyjścia
28.03.2024
AR Bar Rynek

Zajęcia prowadzone w reżimie sanitarnym />

Chcesz się dowiedzieć więcej zdzwoń pod numer tel. 71/342 72 08

Stowarzyszenie zobowiązuje się zapewnić rozwiązania alternatywne na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, pod nr tel.71 342 72 08 ,adres mailowy: autyzm7@o2.pl


informacja o prejekcie tekst odczytywany maszynowo

informacja o działalności stowarzyszenia- PJM

Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Wrocław będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


www.wroclaw.pl