Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Klub Po Drodze IV-V 2024

Informacja o projekcie / tekst łatwy do czytania ETR


Klub "Po drodze" dla dorosłych osób
z autyzmem i zespołem Aspergera
wznawia zajęcia
od 2.04.2024 -31.05.2024r

Grupa Integracyjna - zajęcia
data- od 3.04.2024
kiedy- każda środa godzina 16.00-19.00
gdzie- Grabiszyńska 57

Koordynatortel 785 965 695

Wyjścia


17.04.2024r.
Sky Tower - kręgle
8.05.2024r
Gra Miejska- wrocławskie fontanny/Rynek i okolice.

22.05.2024r.
AR Bar - Rynek


Zajęcia prowadzone w reżimie sanitarnym

Chcesz się dowiedzieć więcej zdzwoń pod numer tel. 71/342 72 08

Stowarzyszenie zobowiązuje się zapewnić rozwiązania alternatywne na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, pod nr tel.71 342 72 08 ,adres mailowy: autyzm7@o2.pl

informacja o projekcie tekst odczytywany maszynowo
informacja o działalności stowarzyszenia- PJM

www.wroclaw.pl

Zadanie finansowane ze środków Gminy Wrocław będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej