Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

mamy nowych przyjaciół- Kameralny Chór ANGELUS

Kolędowanie z Cyrylem i Metodym dla "Miejsca na ziemi".

EUROPA Świętych Cyryla i Metodego , pod takim hasłem Kameralny Chór ANGELUS pod Dyrekcją Barbary Szarejko, 30 stycznia 2010 roku w Katedrze Grekokatolickiej pw. Świętych Wincentego i Jakuba we Wrocławiu, dał koncert podczas którego przeprowadzono kwestę dla stowarzyszenia na fundusz budowy ośrodka "miejsce na ziemi"

null Dziękujemy za "śpiewające" rzecznictwo potrzeb osób z autyzmem.