Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

ogłoszenie

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu jako partner uczestniczy w projekcie “Wsparcie osób z autyzmem” , realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3.6. Liderem projektu jest PFRON, a partnerami 9 organizacji pozarządowych z Porozumienia Autyzm – Polska. Realizacja projektu trwa od stycznia 2009 do lutego 2010 r.

Podstawowym zadaniem naszej organizacji w ramach projektu jest identyfikacja Osób z Autyzmem mieszkających na terenie Dolnego Śląska.

kontakt
Jacek Śmigiel 601 855 402

Zapraszamy rodziny/opiekunów osób z autyzmem mieszkających na terenie Dolnego Śląska do wypełnienia formularza zgłoszeniowego . Stworzona baza danych służyć będzie do rozpoznania potrzeb oraz opracowania systemowego wsparcia osób autystycznych.

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą na adres:

53-505 Wrocław,
ul. Lelewela 13/6

lub formularz w wersji elektronicznej (zeskanowany) na e-mail:
projekt_wsparcie@op.pl

Bardzo prosimy, nie zastanawiajcie się czy warto. Na pewno warto, jest to szansa na pokazanie jak wiele młodych osób z autyzmem pozostaje bez pomocy i jak pilna jest praca nad rozwiązaniami systemowymi.
Bez bazy danych nic nie uda się zrobić bo WAS nie będzie


pobierz formularz