Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Swiatowy Dzień Autyzmu 2023 rok
Światowy Dzień Autyzmu ustanowiony po to by uświadamiać o problemach osób w spektrum autyzmu.

Dzieci i młodzież w Polsce znalazły miejsce w systemie. Dorośli nadal są niewidoczni, wykluczeni i przezroczyści dla systemowego wsparcia.

Zaniechanie kontynuacji wsparcia terapeutycznego i utrwalania zdobytych umiejętności w czasie wieloletniej edukacji prowadzi do regresu w każdym wymiarze, społecznym, medycznym, terapeutycznym.