Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

wsparcie osób z autyzmem

Od lutego 2009 roku stowarzyszenie jako partner w projekcie realizuje zadania projektu "wsparcie osób z autyzmem"

Wsparcie osób z autyzmem


WSPARCIE OSÓB Z AUTYZMEM
Projekt realizowany w latach 2009-2010

PROJEKT

“Wsparcie osób z autyzmem” – projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej. Poddziałanie 1,3,6..

więcej