Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Zebranie sprawozdawcze za 2022 rok
Zapraszamy członków stowarzyszenia na

Zebranie sprawozdawcze za 2022r.

termin: 25 kwietnia 2023r (wtorek)

godzina 17.00

miejsce: Wrocław ul. Grabiszyńska 57