Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

 • Wyrazy współczucia i żalu

 • Koncepcja Małego Systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem

   class=“Koncepcja …” została opracowana i wydana jako jeden z głównych rezultatów projektu pilotażowego “Wsparcie osób z autyzmem” w którym Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu było jedną z 8 organizacji partnerskich z największą liczbą osób ze spektrum autyzmu objętych wsparciem. Publikacja adresowana jest zarówno do organizacji pozarządowych, które w najbliższym czasie podejmować będą działania na rzecz takiej aktywizacji, jak i do samorządów lokalnych i regionalnych oraz przedstawicieli parlamentu i rządu. W celu wdrażania postulatów, zawartych w “Koncepcji…” niezbędne jest różnorodne wsparcie z poziomu wielu szczebli i Ĺşródeł.więcej
 • Swiatowy Dzień Wiedzy o Autyżmie - 2 kwietnia kazdego roku

  null  Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu od 2008 roku obchodzony 2 kwietnia każdego roku .
  Autyzm został oficjalnie uznany przez ONZ za jeden z największych problemów zdrowotnych Świata.Liczba osób z autyzmem na świecie i w Polsce stale rośnie.
 • Na imię ma Sabine - projekcja charytatywna 26 kwietnia 2010 g. 19.00

  http://www.autyzm.wroclaw.pl/images/art_img/info.jpg
 • dziękujemy Ani Trojanowskiej i Konradowi Tarantowiczowi

  zapytani za ile - odpowiedzieli za miesiąc

  null
  dziękujemy Ani Trojanowskiej i Konradowi Tarantowiczowi za stronę, serwer
  i że są z nami
 • Twój 1% podatku = 100% naszego powodzenia

  1% podatkuPrzekaż 1% swojego podatku Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Autyzmu. W 2010 roku wpłaty z 1% przeznaczymy na fundusz budowy ośrodka " miejsce na ziemi".

  1% dla OPP

  kliknij-bezpłatnie skorzystasz z programu

 • Odrębny kod Całościowych Zaburzeń Rozwoju

  Komunikat Fundacji SYNAPSIS

  W wyniku naszych kilkuletnich działań w imieniu Porozumienia AUTYZM-POLSKA i współpracy z Parlamentarną Grupą ds. Autyzmu oraz Pełnomocnikiem Rzadu ds. Osób Niepełnosprawnych z początkiem roku 2010 weszły w życie ogłoszone po koniec grudnia 2009 r. dwa rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które wprowadziły do systemu orzecznictwa o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności odrębny kod całościowych zaburzeń rozwojowych.

  Kod CZR uzyskał nazwę 12C.

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

  z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U.09.226.1829, Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009 r.)


  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

  z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.09.224.1803, Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.)

 • mamy nowych przyjaciół- Kameralny Chór ANGELUS

  Kolędowanie z Cyrylem i Metodym dla "Miejsca na ziemi".

  EUROPA Świętych Cyryla i Metodego , pod takim hasłem Kameralny Chór ANGELUS pod Dyrekcją Barbary Szarejko, 30 stycznia 2010 roku w Katedrze Grekokatolickiej pw. Świętych Wincentego i Jakuba we Wrocławiu, dał koncert podczas którego przeprowadzono kwestę dla stowarzyszenia na fundusz budowy ośrodka "miejsce na ziemi"

  null Dziękujemy za "śpiewające" rzecznictwo potrzeb osób z autyzmem.
 • komunikat

  Komunikat Fundacji Synapsisw wyniku kilkuletnich działań w imieniu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
 • Dr Stephen Shore


  Dr Stephen Shore - pedagog specjalny z zespołem Aspergera w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu!

  W dzieciństwie zdiagnozowany został jako osoba o nietypowym rozwoju z silnymi tendencjami autystycznymi, nie mówił do 4 roku życia. Został uznany za osobę nie nadającą się do realizacji obowiązku szkolnego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, którzy nie zgodzili się z diagnozą, oraz przy wsparciu nauczycieli i terapeutów Stephen Shore osiągną o wiele więcej niż przeciętny człowiek.

  Więcej