Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

 • Odrębny kod Całościowych Zaburzeń Rozwoju

  Komunikat Fundacji SYNAPSIS

  W wyniku naszych kilkuletnich działań w imieniu Porozumienia AUTYZM-POLSKA i współpracy z Parlamentarną Grupą ds. Autyzmu oraz Pełnomocnikiem Rzadu ds. Osób Niepełnosprawnych z początkiem roku 2010 weszły w życie ogłoszone po koniec grudnia 2009 r. dwa rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które wprowadziły do systemu orzecznictwa o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności odrębny kod całościowych zaburzeń rozwojowych.

  Kod CZR uzyskał nazwę 12C.

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

  z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U.09.226.1829, Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009 r.)


  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

  z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.09.224.1803, Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.)

 • mamy nowych przyjaciół- Kameralny Chór ANGELUS

  Kolędowanie z Cyrylem i Metodym dla "Miejsca na ziemi".

  EUROPA Świętych Cyryla i Metodego , pod takim hasłem Kameralny Chór ANGELUS pod Dyrekcją Barbary Szarejko, 30 stycznia 2010 roku w Katedrze Grekokatolickiej pw. Świętych Wincentego i Jakuba we Wrocławiu, dał koncert podczas którego przeprowadzono kwestę dla stowarzyszenia na fundusz budowy ośrodka "miejsce na ziemi"

  null Dziękujemy za "śpiewające" rzecznictwo potrzeb osób z autyzmem.
 • komunikat

  Komunikat Fundacji Synapsisw wyniku kilkuletnich działań w imieniu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
 • Dr Stephen Shore


  Dr Stephen Shore - pedagog specjalny z zespołem Aspergera w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu!

  W dzieciństwie zdiagnozowany został jako osoba o nietypowym rozwoju z silnymi tendencjami autystycznymi, nie mówił do 4 roku życia. Został uznany za osobę nie nadającą się do realizacji obowiązku szkolnego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, którzy nie zgodzili się z diagnozą, oraz przy wsparciu nauczycieli i terapeutów Stephen Shore osiągną o wiele więcej niż przeciętny człowiek.

  Więcej
 • "Na imię ma Sabine" - film dokumentalny

  Na imie ma Sabine

  Film będzie grany przez najbliższe dwa tygodnie w Kinie Dworcowym we Wrocławiu

  Dokumentalny portret Sabine Bonnaire, 38-latki cierpiącej na autyzm, nakręcony został przez jej siostrę-aktorkę. Dokumentacja 25 lat życia Sabine pokazuje ciepłą osobę, której rozwój i liczne talenty zostały zmarnowane z powodu niewłaściwego systemu opieki zdrowotnej. Po tragicznych pięciu latach spędzonych w szpitalu psychiatrycznym, Sabine odnalazła się na nowo w domu w Charente. Film ukazuje nieudolność instytucji powołanych do opieki nad dotkniętymi chorobą ludĹşmi oraz dramatyczne konsekwencje, do których może to prowadzić.

 • ogłoszenie

  Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu jako partner uczestniczy w projekcie “Wsparcie osób z autyzmem” , realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3.6. Liderem projektu jest PFRON, a partnerami 9 organizacji pozarządowych z Porozumienia Autyzm – Polska. Realizacja projektu trwa od stycznia 2009 do lutego 2010 r.

  Podstawowym zadaniem naszej organizacji w ramach projektu jest identyfikacja Osób z Autyzmem mieszkających na terenie Dolnego Śląska.

  kontakt
  Jacek Śmigiel 601 855 402

  Więcej
 • wsparcie osób z autyzmem

  Od lutego 2009 roku stowarzyszenie jako partner w projekcie realizuje zadania projektu "wsparcie osób z autyzmem"

  Wsparcie osób z autyzmem


  WSPARCIE OSÓB Z AUTYZMEM
  Projekt realizowany w latach 2009-2010

  PROJEKT

  “Wsparcie osób z autyzmem” – projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej. Poddziałanie 1,3,6..

  więcej