Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

 • Szkoła

  O szkole

  1 września 1997 r. z inicjatywy Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu powstała pierwsza w rejonie i jedyna w kraju szkoła dla dzieci autystycznych, będąca Filią Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 8 dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Z dniem 1 września 2000 r. filia stała się samodzielną Szkołą Podstawową Specjalną dla Dzieci Autystycznych, finansowaną ze środków Urzędu Miejskiego. Od 1 września 2004 r. szkoła weszła w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 dla Uczniów z Autyzmem.

  Więcej
 • Wsparcie osób z autyzmem

  Wsparcie osób z autyzmem


  WSPARCIE OSÓB Z AUTYZMEM
  Projekt realizowany w latach 2009-2010

  zobacz rezultat projektu - koncepcja aktywizacji zawodowej i społecznej